Rekordleveranse av nye patruljebiler høsten 2017
Rekordleveranse av nye patruljebiler høsten 2017
FotoPFT

- Vi har jobbet hardt og tenkt nytt sammen med både leverandører og Politiets IKT-tjenester (PIT) for å klare dette innenfor tidsrammen. Denne leveransen er et godt eksempel på hva vi kan utrette ved å jobbe smart sammen, sier avdelingsdirektør Henning Fredriksen i PFT.

– Ny standardisering og plassering av det politioperative utstyret i bilenes innredning var et viktig grep. Et annet grep var å registrere alle bilene på èn sentral eier, PFT. Dette forenklet det formelle papirarbeidet ved registrering av bilene og ble avgjørende for å få bilene ut på veien så raskt som mulig, forteller Fredriksen.

Kort frist

Høsten 2017 fikk PFT i oppdrag å anskaffe og levere kjøretøy for 80 millioner til politidistriktene. Midlene var tildelt over revidert nasjonalbudsjett. Fordelingen av kjøretøyene ble gjort av Politidirektoratet.

Samarbeid

- Vi visste at det ville bli krevende å levere de 63 patruljebilene innen utløpet av 2017.

For å sikre at den optimistiske fremdriften ikke skulle bremses, eller påføre politidistriktene ekstraarbeid, ble det etablerte en omfattende kontrollrutine knyttet spesielt til IKT-utstyret i bilene. Denne kontrollen ble avgjørende, sier Fredriksen.

- PIT er ansvarlig for en helhetlig IKT-leveranse til politiet. Det er viktig at IKT-løsningen støtter det operative arbeidet helt til ytterste ledd, også i patruljebilene, forteller avdelingsdirektør Karl-Henning Røstad i PIT.

Kom i mål

Det ble en krevende høst for å få alle detaljer på plass. Alle de 63 bilene ble likevel ferdig bygget før nyttår. Fra 16. januar er alle ute i operativ tjeneste over hele landet. – Det krever både smidighet og hard jobbing for å få til et slikt løft, sier en fornøyd Fredriksen.