Menneskehandel i Norge er en alvorlig kriminalitet som angår hele samfunnet. Den utføres både av enkeltpersoner og mer organiserte grupper. Den finner sted i det offentlige rom, private hjem og på arbeidsplasser. Politiet har de siste årene fått økt innsikt i aktørenes fremgangsmåter, men fremdeles er det mangelfull informasjon om menneskehandel.

- Vi håper den økte kunnskapen kan bidra til en felles situasjonsforståelse hos publikum generelt, og hos ikke-statlige organisasjoner, næringslivet, politiet og andre etater og kontrollorganer. For å forebygge og avdekke menneskehandel er det viktig at vi sammen øker innsatsen mot denne alvorlige kriminaliteten. Det kan bidra til å redusere etterspørselen etter tjenester der mennesker utnyttes, sier sjef Kripos Ketil Haukaas.

De kriminelle utnytter ofte mennesker som er sårbare på grunn av fattigdom, gjeld, lav alder, mangel på utdanning og arbeid eller nedsatt funksjonsevne. Ofrene har gjerne få reelle valgmuligheter. Utnyttelse av sårbare mennesker skjer i en rekke sektorer, som for eksempel bilpleie, oppussing, bygg og anlegg, dagligvare, renhold, landbruk eller til prostitusjon og seksuell utnyttelse.

Norges gode kjøpekraft og etterspørsel etter billige varer og tjenester både fra private og offentlige kunder, skaper rom for utnyttelse til arbeid.

Pressetelefon Kripos:
23 20 80 60

Menneskehandel kan være vanskelig å oppdage. Politiet ønsker økt informasjon om menneskehandel. Send tips om mulig utnyttelse på politiet.no: