Odd Reidar Humlegård
Odd Reidar Humlegård åpnet konferansen på Hamar Teater.

- Jobben som gjøres ved Barnehuset er noe av det viktigste politiet gjør. De ansatte redder liv hver dag og gjør livet lettere for de som har vært utsatt for vold og overgrep, sa politidirektøren.

Statens Barnehus på Hamar ble åpnet i desember i 2007 og var et av de første i landet.

Høy kompetanse

Barnehuset i Hamar er et kompetansehus for barn og ungdom som møter rettsapparatet. Gjennom tjenestene som tilbys reduseres belastningen for barn, ungdom og pårørende gjennom en helhetlig ivaretakelse.

- Vi er stolte av Barnehuset og av hva vi får til, sier leder Ingjerd Kagnes.

Hun forteller at det har skjedd mye i løpet av de ti årene som har gått, blant annet med innføringen av tilrettelagte avhør i 2015.

I 2017 hadde Innlandet politidistrikt en oppklaringsprosent på 60% i saker med tilrettelagte avhør.