Politiet ønsker i den anledning tips om tre tyskregistrerte kjøretøy:

1) DUHF 1214 – mørk Mercedes
2) DOWC 1745 – mørk Ford Fiesta
3) DOKB 1179 – ukjent merke/type

Dersom noen observerer eller har informasjon om disse kjøretøyene, vennligst ta kontakt med Politiet på telefon 02800