Saken ble behandlet av Hedmarken tingrett i dag uten siktedes tilstedeværelse (kontorforretning).

Den videre fengslingen er begrunnet dels i bevisforspillelsesfaren og dels i straffeprosesslovens bestemmelse om fengsling i alvorlige saker på bakgrunn av allmenhetens rettsfølelse.

Videre er det ilagt restriksjoner som ivaretar hensynet til bevisforspillelsesfare, herunder medieforbud og brev- og besøksforbud.