Stor smarbeidskontroll tungbil
Godt samarbeid på kontrollene mellom Toll, Statens vegvesen og politiet
FotoUP

På mandag var nærmere 30 personer fra Oslo politidistrikt, UP, Statens vegvesen, Toll, Arbeidstilsynet, Skatt øst og A-krimsenteret samlet til storkontroll på Risløkka trafikkstasjon i Oslo. En massiv innsats gjennom hele dagen resulterte i 74 kontrollerte kjøretøy, 52 av disse fikk en reaksjon. Deriblant 4 stykker som mistet førerkortet., opplyser kontrolleder pob. Audun Storvik fra trafikkorpset i Oslo.

Det overordnede målet for kontrolluken er at flere patruljer skal delta i kontroll av tunge kjøretøy. I tillegg til å forebygge og avdekke overtredelser av vegtrafikkloven m.m., er det et mål å avdekke aktører som kan mistenkes for annen kriminalitet, som arbeidskriminalitet eller ulovlig smugling av varer.

Det var patruljer fra UP og Oslo, som sammen med representanter fra Toll og SVV, patruljerte veiene rundt trafikkstasjonen etter tungbiler man ønsket å få inn til kontroll. Inne på trafikkstasjonsområdet ble sjåførene sjekket både av politi og Arbeidstilsynet, og de fleste bilene gjennomgikk en grundig teknisk sjekk. I denne kontrollen avdekket man en rekke forhold som elendige bremser, ikke sikring av last, juks med drivstoff og tilsettingsstoffer, samt uryddige ansettelseforhold og overtredelse av reglene for kjøre- og hviletid. I området rundt trafikkstasjonen så det ut til å være "nok å ta av", i følge erfarne kontrollører på stedet.

I kontrollsituasjonen er det viktig å ha med seg at førere av tungbil gjennomgående er yrkessjåfører med høy kompetanse og profesjonalitet. De er ikke overrepresentert i de alvorlige ulykkene, men tungbil utgjør likevel en betydelig risiko på våre veier, fordi konsekvensene av en ulykke har et betydelig høyere skadepotensial på grunn av tyngde og kraft.

En betydelig risiko utgjorde også sjåføren som ble stanset med en rekke usikrede vaiere og metallgjenstander hengen godt på utsiden av bilen. Hva dette kunne ha medført hvis vedkommende kjørte nært et fortau, kan man bare tenke seg

Tungbilkontrollene vil fortsette hele uken over hele landet.