Både i Politidirektoratet, Justisdepartementet og hos leverandøren Gemalto er det iverksatt organisatoriske tiltak og ekstern kvalitetssikring. Partene har satt på betydelig mer ressurser for å sikre en god leveranse av nye pass og nasjonale ID-kort med eID.

Politidirektoratet, som ansvarlig myndighet for passutstedelse, har etablert et eget innføringsprosjekt, som skal sikre at politiet har en organisasjon med avklarte roller og ansvar, nødvendig kapasitet og kompetanse, og en teknisk infrastruktur og lokaler tilpasset nye løsninger og nasjonale og internasjonale krav og føringer.

- Vi har en tett og pågående dialog med Gemalto. Målet er at det i løpet av kort tid skal avklares og komme til enighet med Gemalto som blant annet innebærer en omforent og kvalitetssikret tiltaks- og fremdriftsplan, sier fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet.

Skal bekjempe falsk ID og ID-tyveri

- De nye passene og ID-kortene som kommer vil bidra til å forebygge og bekjempe misbruk av falsk ID og ID-tyveri, og vil sikre borgernes ID-dokumenter på en ny og unik måte. Dette arbeidet er et viktig ledd i bekjempelsen av kriminalitet, sier Roll-Matthiesen.

- For å forebygge og bekjempe kriminalitet må politiet klare å ta i bruk nye arbeidsmetoder og utnytte mulighetene ny teknologi gir oss. At hver person kun har én identitet er avgjørende for rettsikkerheten i Norge, og samfunnet er avhengig av ID-dokumenter som kan kontrolleres på en sikker måte. Det vil gjøre det lettere å bekjempe falsk ID og ID-tyveri. I tillegg er vi omfattet av internasjonale forpliktelser der det er et krav at norske ID-dokumenter er til å stole på og at Norge følger opp reglene om visumarbeid og personkontroll slik blant annet Schengen-avtalen krever, sier Atle Roll-Matthiesen.

Nye krav til pass og ID i prosjektperioden

- Kompleksiteten på pass og ID-området er store og utfordrende, sier Roll-Matthiesen.

Gjennom anskaffelsesprosessen ble det klart at det er høyere sikkerhetskrav enn Politidirektoratet og Justisdepartementet hadde som utgangspunkt i 2014. I tillegg viste en rapport fra Riksrevisjonen i 2015 at det var sikkerhetshull i måten politiet usteder pass på.
- For at de nye passene og ID-kortene skal bli sikre, stilles det svært strenge krav til utstedelse, blant annet for identitetskontroll, etterkontroll og sikring av informasjon. I tillegg må de som skal jobbe med utstedelse av pass og ID-kort ha høy kompetanse på området.
- Det jobbes intenst på området for å sikre at politiet kan levere nye pass og ID-kort med høy kvalitet, sier Atle Roll-Matthiesen.

I et brev fra tidligere justisministeren Per-Willy Amundsen til Stortinget 23. november kommer det frem at regjeringen vil komme tilbake til Stortinget på egnet måte i vårsesjonen 2018 med en plan for utstedelse av pass i ny tjenestestruktur.

 

  • Nærpolitireform
  • Pass