Brannvesenet fikk etter relativt kort tid kontroll på brannen. Bygningen er påført store skader.

Det ble fortløpende foretatt vurderinger av røykutviklingen knyttet til mulig behov for å evakuere omkringliggende bebyggelse. På bakgrunn av vindretning/-styrke, og innsatsen fra brannmannskapene i slukkearbeidet, ble ikke evakuering påkrevd.

Etterforskning iverksatt umiddelbart

Politiet iverksatte umiddelbart en bred etterforskning av saken med alle tilgjengelige mannskaper.

2 menn pågrepet

Etter få timer gikk politiet til pågripelse av to personer, begge menn på rundt 20 år. Begge er siktet for grovt skadeverk (ildspåsettelse av bygningen), og vil bli forsøkt avhørt i løpet av dagen.

Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke på dette stadiet gi noen ytterligere informasjon om saken, sier politiadvokat Øyvind Rengård.

Publikum bes respektere oppsatte sperrebånd på åstedet.