Politimesteren
Politimester Steven Hasseldal (t.h.) og politiinspektør Olav Unnestad (leder av Felles enhet for operativ tjeneste) sier at driftsettingen av den nye operasjonssentralen er en merkedag for Øst politidistrikt.
FotoØystein Stavdal Paulsen, politiet

Endringene skjer som følge av at politiet går fra 27 til 12 politidistrikt.

Publikum skal forholde seg til politiet på akkurat som før, ved å ringe 112 i nødstilfeller og sentrabordnummer 64 99 30 00 / 02800 ellers.

En merkedag

- Dette er en merkedag for Øst politidistrikt, og markerer for alvor at vi er blitt til ett politidistrikt. Det er lagt ned mye arbeid av mange i forkant, og nå er vi endelig i gang med én operasjonssentral, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

Fra tre til én

Operasjonssentralen er politidistriktets døgnbemannede ledelses- og koordineringssentral – for all planlagt og hendelsesstyrt operativ virksomhet.

Den nye operasjonssentralen dekker hele politidistriktet. Det vil si 720.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus.

Følg operasjonssentralens Twitter-feed @politietost for oppdatert informasjon om hendelser i Øst politidistrikt.

MEDIEHENVENDELSER i forbindelse med ny operasjonssentral kan rettes til pressevakt, stab for kommunikasjon, på telefon 488 66 885

 

Forstørr bilde Operasjonssentral
HISTORISK:Politioverbetjent Finn Håvard Brække Aas er første operasjonsleder i Øst politidistrikts historie.
FotoØystein Stavdal Paulsen, politiet.