Politiet - en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet
Sentrale personer i trafikkerhetsarbeidet. Fra høyre ser vi vegdirektør Terje Moe Gustavsen, statsråd Ketil Sovik-Olsen, UP-sjef Runar Karlsen og direktør i Trygg trafikk Jan Johansen.

Mange offentlige og private aktører går sammen om å oppfylle 0-visjonen. I dette trafikksikkerhetsarbeidet spiller politiet en viktig rolle. Distriktsleder Terje Oksnes fra UP-distrikt 3 vest har vært politiets medlem i arbeidsgruppen, og UP-sjef Runar Karlsen har sittet i styringsgruppen.

- På gårsdagens overlevering presenterte UP-sjef Runar Karlsen  hva politiet skal satse på i årene som kommer. Hovedstrategien er at UP arbeider etter to spor; avskrekke og avdekke, med særlig vekt på atferd hos sjåførene. Som tidligere nevnt vil UP i tiden som kommer ha stort fokus på fartskontroller.

- Fart er en av de viktigste årsakene til alvorlige ulykker, slo UP-sjefen fast. I tillegg er det selvsagt også ruskontroller, samt deltakelse i den generelle kriminalitetsbekjempelsen. Med bakgrunn i prioriteringer fra Riksadvokaten, vil UP også være med på å styrke kompetansen til etterforskning i trafikksaker.

Last ned Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 (vegvesen.no).

  • Trafikk