Innlegg ved fungerende leder ved juridisk avdeling i Politiets utlendingsenhet (PU) Kristel Lee Høgslett.

I sammenheng med dette ble det i en artikkel i Bergens Tidende 2. mars hevdet at oppholdstiden til de fem utlendingene i den aktuelle bygningen har vært et "hovedargument" i vår vurdering av at bygningen ikke omfattes av Justisdepartementets retningslinjer for kirkeasyl.

Jeg ønsker å understreke at sammenhengende opphold verken har vært et hovedargument eller vært sentralt, ei heller uttalt som sentralt, for vurderingen av bygningen. Tvert i mot har PU uttalt at vi har gjort en bred og konkret vurdering av retningslinjene for kirkeasyl og de faktaopplysningene vi sitter med. Selve botiden i bygningen er verken avgjørende eller sentral for politiets vurdering av retningslinjene.

Grunnlaget for PUs vurderinger har vært bygningens funksjon, og at den primært har vært brukt til å huse familien.

Dette er noe PU har vært tydelig på i vår opptreden i mediene i denne saken, og vi har gjentatte ganger understreket at politiet gjør en sammensatt helhetsvurdering. Man kan ikke løsrive de enkelte komponentene i den samlede vurderingen.

Her er det mange ulike forhold som samlet sett gjør at vi mener denne saken faller utenfor retningslinjene, og at politiet dermed hadde adgang til å gå inn.

Innlegget "Oppholdstiden var ikke en hovedbegrunnelse" ble publisert i Bergens Tidende 07.03.2018.