- Serveringsbransjen er siden 2018 underlagt bestemmelsene om allmengjort lønn, og vi har hatt grunn til å tro at flere arbeidsgivere ikke lønner sine arbeidere etter gjeldende tariff, sier politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ A-krim gruppen i Kristiansand, Jan Kåre Eriksen.

Det var politiets A-krim gruppe i samarbeid med A-krim senteret i Agder, som sammen med politiet består av Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet og Skatteoppkreverne, som ledet og organiserte aksjonen. Det var i tillegg bistand fra felles enhet for utlending, forvaltning og sivil rettspleie i Agder politidistrikt, samt Tollvesenet og Mattilsynet.

85 personer på 25 ulike virksomheter ble i løpet av helgen kontrollert. Kontrollene fant sted på spisesteder i Farsund, Lyngdal, Mandal, Kristiansand, Lillesand, Grimstad og Arendal.

- Resultatet av aksjonene var én anmeldelse fra politiet angående funn av tyvegods, én anmeldelse for ulovlig opphold i Norge og én anmeldelse og bortvisning for ulovlig arbeid, sier Eriksen.

I tillegg har det blitt avdekket salg av smuglervarer, brudd på Arbeidsmiljøloven (allmengjort lønn), skatteunndragelse, funnet tre brudd på lovpålagte rutiner for dokumentasjon av arbeidere, samt en reaksjon fra Mattilsynet.

- Resultatene viser at det er nødvendig med kontroll av serveringsbransjen og at det vil bli ytterligere kontroller i fremtiden, sier Eriksen.

Spørsmål fra media kan rettes til politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ A-krim gruppen i Kristiansand, Jan Kåre Eriksen. Han kan nås på telefonnummer 381 36 179/ 959 46 313.