De som skal ordne seg pass disse dagene må henvende seg til lensmannskontorene på Grong eller Nærøy eller politistasjonen i Steinkjer.

  • Nærpolitireform