Selv om tjenesten legges ned, vil politiet være til stede i kommunene som nå mister sine tjenestesteder. Det er utpekt en politikontakt i hver av kommunene, blant annet for å sikre det forebyggende arbeidet og gjennom operativ patruljetjeneste gjennom hele døgnet.

Gjennom å samle flere tjenester, vil politiet få en bedre utnyttelse av de ressurser som vi har til rådighet. –Vi skal fortsatt levere god polititjeneste i Saltdal og Beiarn, sier lensmann Robin Johnsen.

Saltdal og Beiarn – tjenesten flyttes til Fauske lensmannskontor

Tjenestestedet i Rognan har siste åpningsdag for publikum allerede fredag 23. mars, mens tjenestestedet i Beiarn har sin siste åpningsdag torsdag 26. april. Deretter vil publikum få hjelp ved Fauske lensmannskontor, blant annet til å få utstedt pass som til nå har vært mulig å få utstedt i Rognan. Den operative polititjenesten vil fortsatt ha sitt utgangspunkt fra Fauske lensmannskontor.

Robin Johnsen
Lensmann og leder for Indre Salten lensmannsdistrikt

 

  • Nærpolitireform