43 år gamle Ben-Inge Eriksen fra Narvik er tilsatt som leder for driftsenheten Ofoten.

Har vært i politiet i Ofoten siden 2000

Ben-Inge gikk ut av politihøgskolen i 2000 og siden det vært tilknyttet ordensseksjonen på Narvik politistasjon. Først som betjent, deretter innsatsleder og til slutt som NK for politistasjonssjefen og leder for ordensseksjonen i 2012. Ben-Inge har fungert i stillingen som driftsenhetsleder siden januar i år.

Driftsenhet Ofoten

Driftsenhetens geografiske område omfattes av kommunene Gratangen, Narvik, Ballangen, Tysfjord, Evenes og Tjeldsund. Driftsenhetsleder i regionen er også tjenesteenhetsleder for Ofoten politistasjonsdistrikt og i tillegg leder av Narvik politistasjon. Det er fire tjenestesteder i driftsenheten - Narvik politistasjon, Evenes lensmannskontor (ikke åpnet enda) og Tysfjord lensmannskontor.

Bilde av Ben-Inge Eriksen er tilgjengelig for nedlastning fra politidistriktets flickr-konto.

Ben-Inge Eriksen - nytilsatt driftsenhetsleder i Ofoten
Ben-Inge Eriksen - nytilsatt leder for driftsenhet Ofoten.
FotoPolitiet
  • Bemanning