Publikumsmottaket ved Lillehammer politistasjon.
Publikumsmottaket ved Lillehammer politistasjon
FotoPolitiet

Alle oppmøter om utlendingssaker krever at man har bestilt time på forhånd.

Søknader om oppholdstillatelse og timebestillinger registreres på søknadsportalen.

Søknadsportalen ligger på http://udi.nosammen med all informasjon om søknader, saksbehandlingstider og hvilke dokumenter som må leveres.

Enkelte søknader må leveres på papir, da disse ikke kan registreres på søknadsportalen. Kontakt utlendingsseksjonen på telefon 40 42 17 09 for å bestille time.

For andre henvendelser, spørsmål om saker eller innlevering av tilleggsdokumentasjon, send e-post til utlending.innlandet@politiet.no

 

Immigration services transferred to Lillehammer police station

Immigration services previously conducted at Vinstra, Otta, Lom and Dombås will be transferred to Lillehammer police station from april 1st, 2018.

All visitors to the Immigration Office need to book an appointment in advance.

Applicants are required to register their applications on the UDI Application Portal online, and book an appointment there.

The Application Portal can be found at http://udi.no, along with information regarding how to apply, expected case processing times, and what documents to hand in.

A few application types can not be registered online. In these cases you will need to schedule an appointment to hand in a paper application by calling +47 40 42 17 09.

If you have other questions, send an e-mail to utlending.innlandet@politiet.no