I 2013 ble bruk og besittelse av dopingmidler til eget bruk forbudt, slik at dopingbruk kan føre til straffeforfølgelse.

Politiet har mistanke om at flere navngitte personer som har meldt seg på stevnet har brutt legemiddelloven § 24a, som omhandler bl.a. bruk av dopingmidler. Det kan også være aktuelt å benytte straffelovens § 234 som omhandler bl.a. produksjon, oppbevaring, sending eller overdragelse av dopingmidler.

Stevnet er ikke et såkalt "organisasjonsleddsarrangement", og deltakerne er derfor ikke pålagt av arrangør å avlegge tester for å avdekke bruk av dopingmidler.

De aktuelle personene er gitt status som siktede, og det vil bli gjennomført nødvendig etterforskning. Dette vil bl.a. omfatte urinprøver og avhør. Prøver som er tatt skal sendes inn til Norges laboratorium for dopinganalyse ved Oslo Universitetssykehus.

Politiet mener at det er viktig å arbeide forebyggende for å unngå brudd på så vel legemiddelloven som straffeloven, samtidig som det er viktig å forebygge rekruttering til bruk av dopingmidler.