Kripos etterforsker nå en sak der en norsk mann i 60-årene er siktet for å ha begått overgrep mot ett eller flere filippinske barn gjennom direkteoverføring av seksuelle overgrep. Torsdag 22. mars ble mannen pågrepet i Trondheim. Samme dag ble mannens bopel og arbeidssted ransaket. Pågripelsen og ransakelsen skjedde i samarbeid med lokalt politi.

Mannen er siktet etter både ny og gammel straffelov for seksuell omgang med barn under 16 år, besittelse av overgrepsmateriale og menneskehandel. Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett lørdag 24. mars.

Gjennom flere år har Kripos, sammen med resten av norsk politi, arbeidet målrettet med å forebygge og etterforske direkteoverføring av seksuelle overgrep mot barn på Filippinene. Bestilling og direkteoverføring av seksuelle overgrep på internett utgjør en stadig økende trussel.

Kripos har gjennom de siste årene etablert et godt samarbeid med filippinske myndigheter i arbeidet med å avverge og etterforske overgrep mot filippinske barn begått av norske borgere. Mistankegrunnlaget mot siktede er blant annet informasjon vi har fått fra filippinske myndigheter.

- Norske menn som bestiller direkteoverførte seksuelle overgrep av barn i utlandet skal stilles til ansvar for sine handlinger. De skal ikke føle seg trygge, selv om de sitter i sin egen stue og bestiller overgrep, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksuallovbrudd på Kripos.

Kontakt:

Kripos' pressetelefon: 23 20 80 60