Lensmannskontoret avvikles formelt 9. april, men på grunn av påskeferie og flytting er siste åpne kontordag tirsdag 27. mars.

Ansvaret for polititjenesten i Marker overtas av Indre Østfold politistasjonsdistrikt (Askim), mens Aurskog-Høland lensmannsdistrikt (Bjørkelangen) overtar ansvaret for Rømskog.

Egne, dedikerte politikontakter får ansvaret for å følge opp kontakt med kommunene og lokalsamfunnet. Politiet fortsetter som før å etterforske lovbrudd og drive kriminalitetsforebyggende arbeid i Marker og Rømskog selv om lensmannskontoret avvikles.

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver.

Du kontakter politiet som før, via telefonnummer 02800 eller 64 99 30 00 for generelle henvendelser eller 112 ved nød.