Ni lensmannskontorer stenger i Trøndelag

Politikontakter i kommunene

Politikontakten har en viktig rolle i de nye politidistriktene og alle kommuner har sin egen politikontakt. Personen som innehar denne rollen er tjenesteenhetslederens daglige kontaktledd med kommunene og rådgiver innen kriminalitetsforebyggende virksomhet. Politikontakten skal følge opp at politiet har nødvendig kontakt med kommunene som tilhører tjenesteenheten, og har ansvar for at anbefalinger i SLT og politiråd følges opp i politidistriktet.

Påvirker ikke beredskapen

Selv om kommunene ikke lenger har lensmannskontor, er det viktig å presisere at den nye ordningen ikke vil påvirke beredskapen. De kommunene hvor kontor avvikles er fortsatt del av et lensmannsdistrikt eller politistasjonsdistrikt og publikum skal ivaretas på lik linje med de som bor i de kommunene hvor kontor er plassert. Det er lensmannsdistriktet /

politistasjonsdistriktet som har ansvaret for de aller fleste oppgavene politiet har, blant annet

innen forebygging, patruljevirksomhet og etterforskning. De skal operere i, og gjelde for, hele det geografiske området.

Bakgrunn

I forbindelse med nærpolitireformen er det besluttet at det skal legges ned 126 tjenestesteder i landet.

Alle de 12 politimesterne ble bedt om å gi sin innstilling til hvilke kontorer som skal stenges. I Trøndelag politidistrikt ble det besluttet at 20 av politidistriktets 40 tjenestesteder skal legges ned. I tillegg opprettes ett nytt, på Trondheim lufthavn Værnes.

Dette betyr at vi får syv politistasjons- eller lensmannsdistrikt, seende slik ut:

Namdal politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Bindal, Vikna, Nærøy, Leka, Høylandet, Grong, Namsskogan, Røyrvik, Lierne, Namsos, Overhalla, Fosnes, Namdalseid, Flatanger og Osen med tjenestestedene Namsos politistasjon, Nærøy lensmannskontor, Grong lensmannskontor og Lierne lensmannskontor.

Fosen lensmannsdistrikt bestående av kommunene Roan, Åfjord, Ørland, Bjugn, Rissa og Leksvik (formelt feil – fra 010118 er disse den nye kommunen Indre Fosen) med tjenestestedene Ørland lensmannskontor, Rissa lensmannskontor (heter det ikke Indre Fosen lensmannskontor nå?) og Åfjord lensmannskontor.

Innherred politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Snåsa, Steinkjer, Inderøy, Levanger, Verdal og Verran med tjenestestedene Steinkjer politistasjon, Steinkjer og Levanger/Verdal lensmannskontor, Verdal.

Værnes lensmannsdistrikt bestående av kommunene Frosta, Stjørdal, Meråker, Selbu, Tydal og Malvik med tjenestested Stjørdal lensmannskontor, Trondheimlufthavn lensmannskontor og Selbu lensmannskontor.

Trondheim politistasjonsdistrikt bestående av Trondheim kommune unntatt Heimdal med tjenestested Sentrum politistasjon.

Gauldal politistasjonsdistrikt bestående av kommunene Trondheim (unntatt Sentrum), Melhus, Klæbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Oppdal og Rennebu med tjenestestedene Heimdal politistasjon (politistasjon Sør), Røros lensmannskontor, Oppdal lensmannskontor og Midtre Gauldal lensmannskontor.

Orkdal lensmannsdistrikt bestående av kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya med tjenestestedene Orkdal lensmannskontor, Hitra lensmannskontor og Hemne lensmannskontor.

Det vil være disse 7 enhetene som vil ha hovedansvar for å utføre alle politiets oppgaver innenfor sine områder. Samtidig vil de inngå som en del av de 3 geografiske driftsenhetene vi har etablert.