- På bakgrunn av vår kunnskap og flere mottatte tips om drift av ulovlige bilverksteder i regionen, har vi også hatt grunn til å tro at enkelte bilverksteder har personell uten gyldig oppholdstillatelse og arbeidstillatelse i Norge, i tillegg til at smuglede bildeler brukes på verkstedene, sier politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ A-krim senteret i Agder, Jan Kåre Eriksen.

Resultatene fra aksjonen er at Statens vegvesen oppretter anmeldelse for ulovlig verksteddrift på to av stedene som ble kontrollert. De to andre stedene fikk pålegg fra Arbeidstilsynet.

A-krim senteret i Agder består av Skatteetaten, NAV, Arbeidstilsynet, Skatteoppkreverne og Politiet. Kontrollene ble utført av mannskap fra A-krim senteret i samarbeid med Statens Vegvesen og Tollvesenet.

- Resultatene viser at det er helt nødvendig med kontroller i bransjen. Bileiere som lar ufaglærte personer utbedre mangler på bilen sin tar en stor risiko da det kan medføre svært trafikkfarlige situasjoner og større skadeomfang ved ulykker. Her bør den enkelte ta ansvar og tenke konsekvenser både for sin egen og andres sikkerhet. Aksjonen viser at det er nødvendig med slike kontroller, og dette er noe A-krim gruppen vil følge opp i tett samarbeid med Statens Vegvesen, sier Eriksen.

Bilde som viser bilverksted og bil
Bilverksted som det ble aksjonert mot onsdag 21. mars.
FotoA-krimsenteret i Agder

Spørsmål fra media kan rettes til politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ A-krim gruppen i Kristiansand, Jan Kåre Eriksen. Han kan nås på telefonnummer 381 36 179/ 959 46 313.

Fra Arbeidstilsynet kan Kenneth Tønnesen nås på telefonnummer 922 58 384.

  • Arbeidslivskriminalitet