Politiet har ingen holdepunkter for at det har skjedd noe straffbart i forbindelse med dødsfallet og det er ingen mistenkte i saken, men det er noen uavklarte spørsmål som politiet tror publikum kan bistå med å få avklart.

Av hensyn til de pågående undersøkelsene kan ikke politiet gå nærmere inn på hvilke uavklarte spørsmål det dreier seg om, men vi ber alle personer som har oppholdt seg i området rundt Kjell Meinich Olsens vei, Jens Bache Wigs vei, Leif Ingemannsvei og Skolveien i Glomfjord i tidsrommet 02:15 – 03:45 natt til søndag 18. mars, om å ta kontakt med politiet på telefon 02800. Vi er spesielt interessert i alle observasjoner av kjøretøy som har blitt gjort i dette området, i det aktuelle tidsrommet.

----------------------------------------

Til redaksjonene

Påtalesjef Stig Morten Løkkebakken kan siteres på innholdet i denne meldingen. Ved behov er Løkkebakken tilgjengelig for media fram til kl 15.30 i dag lørdag. Ta kontakt på tlf nr 75 58 91 20 for å bli satt over til Løkkebakken