Lensmannskontoret avvikles formelt 9. april, men på grunn av flytting er siste åpne kontordag fredag 6. april.

Ansvaret for polititjenesten i Rakkestad overtas av Sarpsborg politistasjonsdistrikt.

Egne, dedikerte politikontakter får ansvaret for å følge opp kontakt med kommunen og lokalsamfunnet. Politiet fortsetter som før å etterforske lovbrudd og drive kriminalitetsforebyggende arbeid i Rakkestad selv om lensmannskontoret avvikles.

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver.

Du kontakter politiet som før, via telefonnummer 02800 eller 64 99 30 00 for generelle henvendelser eller 112 ved nød.