Organisasjonen ferdigstilt i tre nye distrikter

Før sommeren 2018 er planen at alle de 12 nye politidistriktene har fått på plass endelig organisasjon, med nye geografiske enheter. Hittil har åtte distrikter ferdigstilt organisasjonen.

Vil du vite mer om hvordan de nye politidistriktene skal jobbe fremover? Se filmen under.

  • Nærpolitireform