Det har vært ekstremt mange snøskred i Norge, risikoen for å bli tatt av skred er stor og vi har ingen å miste. Hovedredningssentralen og de lokale redningssentralene går nå sammen for å advare folk før de legger ut på tur i fjellet. Vi ønsker at så mange som mulig skal bruke naturen og fjellene, men alle må gjøre en nøye risikovurdering før turen starter og underveis på turen. Faren for at det blir utløst skred er nå så stor at også vanlige turer med ski og scooter må nøye risiko vurderes. Ingen må gå inn i områder hvor terrenget heller 30 grader (eller mer) eller i utløpssoner for skred.

- Vi har daglig fått melding om akutte farlige situasjoner i terrenget i Nord Norge fordi det er utløst snøskred. Det er rett og slett livsfarlig å gå inn i områdene hvor du kan bli tatt av snøskred, sier Bente Jonassen ved Hovedredningssentralen Nord Norge. Hun understreker at selv om det er et utmerket samarbeid mellom alle aktørene i Norsk Redningstjeneste, er det likevel stor fare for at liv kan gå tapt dersom noen blir tatt av et snøskred.

Det oppfordres på det sterkeste til - absolutt alle - som skal ut i terrenget om å gjøre en nøye risikovurdering. Er denne turen trygg? Hvordan kan jeg gjøre denne turen trygg?