Saken ble behandlet av Hedmarken tingrett mandag 9. april uten siktedes tilstedeværelse (kontorforretning).

Ektefellen ble første gang varetektsfengslet mandag 15. januar.

Ikke funn av drapsvåpen eller mobiltelefon

Etterforskningen pågår fortsatt med noe teknisk og taktisk bistand fra Kripos. Det er ikke gjort funn av drapsvåpenet i saken. Janne Jemtlands mobiltelefon er heller ikke funnet. Politiet er fortsatt interessert i tips fra publikum som kan ha gjort observasjoner rundt disse gjenstandene.

I løpet av etterforskningen er det blitt gjort en rekke undersøkelser, og politiet avventer svar på flere rapporter fra rettsmedisinere og kriminalteknikere.

Etterforskningen avsluttes trolig før sommerferien, og saken er berammet i Hedmarken tingrett fra 12. november 2018. Det er satt av tre uker til saken.