Bilde fra et av de kontrollerte serveringsstedene
I en kjeller tilknyttet et av serveringsstedene valgte politiet å plombere seks frysere med mat.
FotoPolitiet

Kontrollene koordineres ved A-krimsenteret i Oslo, og etatene som deltok på fredag var Oslo politidistrikt, Arbeidstilsynet, Oslo kemnerkontor, Tolletaten, NAV, Mattilsynet og Næringsetaten i Oslo kommune.

Ulovlig arbeidskraft

Kontrollene avdekket en rekke forhold som resulterte i forskjellige typer tiltak og sanksjoner fra de ulike etatene.

Politiet stengte ett av serveringsstedene fordi MVA-registeringen var feil og den ansatte ikke hadde tilstrekkelig kunnskap til å fortsette driften.

- Ved et annet serveringssted avdekket politiet antatt bruk av ulovlig arbeidskraft. Politiet vil opprette anmeldelse av bedrift og innehaver, og etterforske saken videre, sier Jan Eirik Thomassen, som leder Felles enhet for utlending og forvaltning (FUF) i Oslo politidistrikt.

På ett serveringsted utførte politiet forvaltningskontroll i en utlendingssak, og saken er sendt til Utlendingsdirektoratet (UDI) for videre utredning. En person ble også bortvist fra et serveringssted etter mistanke om svart arbeid.

Stengt av hensyn til matsikkerhet

Mattilsynet stengte umiddelbart ett serveringssted på grunn av mangelfull hygiene. Videre ble det funnet seks frysere med mat i en kjeller under et annet serveringssted. Disse ble plombert av politiet, og forholdene vil bli fulgt opp videre av Mattilsynet.

Videre ga Mattilsynet to steder varsel om vedtak, og fem steder fikk påpekninger for mindre alvorlige forhold.

Oslo kemnerkontor vil utstede 26 rettsgebyrer – som til sammen utgjør nærmere 30 000 kroner - for mangler og feil ved personallisteføringer hos tre av de kontrollerte virksomhetene. Arbeidstilsynet vil følge opp fem av stedene på forhold som arbeidstid, arbeidsavtaler og arbeidslokaler.

NAV kontrollerte om personer påtruffet i arbeid også mottar trygder eller stønader. Ingen personer fra denne kontrollen vil utredes videre for trygdesvindel, men arbeidsgivere til tre personer vil kontaktes etter manglende oppføring i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registret).

Underveis i kontrollen ble også en bil avskiltet av politiet, og en drosje ble ilagt et forelegg på 6800 kroner for kjøring mot rødt lys.

Viktig samarbeid

Slike tverretatlige kontroller av ulike bransjer gjennomføres regelmessig i Oslo, og koordineres ved A-krimsenteret.

- Samarbeidet vårt gir en helhetlig og effektiv reaksjonsbruk, sier koordinator for A-krimsenteret i Oslo, Bjørn Marhaug.

- Resultatene viser at det er viktig at vi er ute på kontroller. Når etatene sammen går ut for å avdekke arbeidslivskriminalitet, kan vi avdekke brudd på flere etaters regelverk på en og samme tid, og samtidig benytte de reaksjonene som er mest effektive i hvert enkelt tilfelle.

Pressekontakt:

Oslo politidistrikt
Pressetelefon: 47 48 91 11