- Dette er en veg med begrenset kapasitet. For å unngå trafikkaos og sikre at utrykningskjøretøy kommer seg fram, har vi i dag besluttet å stenge veien, sier Robin Johnsen som er lensmann i Indre Salten.

Politiet oppfordrer de som skal til Kobberløpet om å se informasjon fra arrangøren omkring hvor man kan parkere og hvordan man kommer seg inn til skiløypa. Arrangøren har blant annet satt opp shuttelbuss og arrangørens trafikkansvarlig kan kontaktes på tlf 90 11 70 91 dersom noen har spørsmål.