Saksbehandlerne i Forvaltningsseksjonen, FUF skal flytte til Sandnes politistasjon. I første omgang er det våpensaksbehandlerne som flytter og de er i Sandnes fra og med fredag 13. april.

De som skal levere inn en søknad, få svar på spørsmål eller levere inn våpen, kan fremdeles gjøre det på Politihuset i Stavanger eller hvilket som helst lensmannskontor eller tjenestested.

Dersom eventuelle spørsmål ikke kan besvares der, vil det være mulig å avtale et møte med saksbehandler. Det vil de hjelpe til med lokalt.