Publikum bestiller time på poliltiets nettsider, møter opp noen minutter før oppsatt time, og er ferdig på passkontoret i løpet av kort tid.

Troms politidistrikt utsteder pass på følgende steder:

  • Nordreisa og Kvænangen lensmannskontor
  • Målselv lensmannskontor
  • Finnsnes lensmanskontor
  • Harstad politistasjon
  • Tromsø politistasjon (som har hatt timebestilling en stund)

Man kan bestille time til flere personer i familien samtidig, men det er viktig å huske å ta med eget passbilde til barn under 3 år, og at barn og ungdom under 18 år må ha tillatelse fra begge foreldrene.