Den avdøde er Synnøve Fardal fra Kristiansand (70).