Polititjenesten, namsmannsfunksjonen og sekretariatsfunksjonen for forliksrådet i kommunene Rygge, Råde og Våler overtas da av Moss politistasjonsdistrikt.

Vansjø lensmannskontor er at av de yngste lensmannskontorene i Østfold – og i Øst politidistrikt. Kontoret ble opprettet høsten 2009, da lensmannskontorene Rygge, Råde og Våler ble slått sammen til én enhet lokalisert på Karlshus i Råde.

Se www.politiet.no for mer informasjon om pass, våpensøknader og andre forvaltningsoppgaver. Forvaltningsseksjonen, som i dag er samlokalisert med Vansjø lensmannskontor, påvirkes ikke av nedleggelsen, og forblir i Mosseveien 60 i Råde inntil videre).

Du kontakter politiet som før, via telefon 02800 (evt 64 99 30 00) for generelle henvendelser eller 112 ved nød. Du kan også oppsøke Moss politistasjon i åpningstiden.