Under en tilsynskontroll i Oslo i 2016, avdekket Arbeidstilsynet arbeidsforhold i bedriften som de mente var til fare for liv og helse. De ila firmaet et stansingsvedtak.

Firmaet, som tilbyr ulike bygg- og hagetjenester i privatmarkedet, overholdt ikke stansingsvedtaket. Arbeidstilsynet anmeldte dermed saken til Oslo politidistrikt.

Nå er firmaet ilagt 300 000 kroner i forelegg for å ha fortsatt arbeider etter Arbeidstilsynets stansingsvedtak. Firmaets omsetning i perioden etter stansingsvedtaket – anslått til 1,3 millioner kroner - ble medtatt som inndragning i forelegget.

– Det er viktig at virksomheter tar slike vedtak på alvor. Det skal ikke lønne seg å bryte reglene i arbeidslivet, og politiet prioriterer slike saker høyt, sier politiinspektør Ole Rasmus Knudsen, som er påtaleleder ved Seksjon for økonomi- og spesialetterforskning ved Felles enhet for etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt.

Forelegget er vedtatt.