- Bakgrunnen for aksjonen er at den 20. april markers den internasjonale cannabisdagen. "Four twenty" er et kjent uttrykk for cannabis, og dette er et uttrykk som brukes blant unge. Tanken er at den 20.04 kl. 16:20 (04:20) skal røyking av cannabis finne sted, forklarer politibetjent ved forebyggende seksjon Kristiansand politistasjon og leder av aksjonen, Carl S. D. Danielsen.

- Erfaringsmessig er dette utbredt, også i Kristiansand, og vi har hatt en forventning om at flere ville samles for å markere dagen, sier Danielsen.

Aksjonens mål var å avdekke unge som røyket hasj, med et spesielt fokus på førstegangsbrukere.

- Hovedfokuset fredag var å hindre at noen prøvde hasj for første gang, samt å fange opp førstegangsbrukerne for å stoppe en mulig negativ utvikling, sier Danielsen.

Resultater

Aksjonen resulterte i at 13 personer ble brakt inn til Kristiansand politistasjon.

- Av de 13, hadde seks av dem ingen narkotikasaker på seg fra tidligere. Flesteparten av de pågrepne var i alderen fra 18 år til midten av 20 årene. En person var under 18 år, sier Danielsen.

- Den mindreårige får tilbud om en alternativ straffereaksjon. Det vil si at det vil gjøres en avtale som videre vil bli tett fulgt opp av både Kristiansand kommune og politiet, sier Danielsen.

Spørsmål fra media i denne saken kan rettes til politibetjent ved forebyggende seksjon Kristiansand politistasjon og leder av aksjonen, Carl S. D. Danielsen. Han kan nås på telefonnummer 90 04 19 86 etter klokken 11.00 lørdag.