- Aksjonen var planlagt og baserte seg på etterretning og kunnskapsstyrte politipatruljer. Det var en rimelig stor aksjon hvor vi brukte politiressurser fra ulike enheter i politidistriktet, sier lensmann i Søgne og Songdalen lensmannsdistrikt, Per Juell Larsen.

Kristiansand tingrett hadde i forkant av aksjonen gitt beslutning om ransaking av 13 ungdommer som alle var over 18 år.

- Det er gjort beslag av narkotika og det er grunn til å tro at omfanget er stort. Vi snakker om ungdommer som har havnet i feil miljøer og som nå har begynt å få et rusproblem. Aksjonen var i så måte av forebyggende karakter. Vi er bekymret over utviklingen og kommer til å følge nøye med i tiden som kommer, sier Juell Larsen.

Saken er under etterforskning og det er derfor ikke tatt stilling til eventuelle straffereaksjoner.