- I forbindelse med ransaking ble det gjort funn hvor Agder politidistrikt har fått bistand fra bombegruppa. Det vil søndag ettermiddag bli foretatt destruksjon i form av kontrollerte sprenginger på stedet. Rutinemessig er brann og helse på stedet, i tillegg til politiet, sier etterforskningsleder ved Felles straffesaksinntak i Agder politidistrikt, Jahn Ove Thorsen.

Begge de pågrepne er kjent for politiet fra før. Politiet ønsker ikke å gi noen ytterligere kommentarer om saken på nåværende tidspunkt.