Bilde fra brann-sentralen
Politiinspektør Olav Unnestad (fra venstre), politimester Steven Hasseldal, Ski-ordfører Hanne Opdan, justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara og daglig leder i Øst 110-sentral, Øyvind Arntzen.
FotoØystein Stavdal Paulsen, politiet

Sentralene betjener fylkene Østfold og Akershus (minus Asker og Bærum) og flere enn 720.000 innbyggere i 38 kommuner.

Øst politidistrikts nye operasjonssentral ble tatt i bruk 7. mars, mens Øst 110-sentral startet opp 11. april. Sistnevnte er slått sammen av Alarmsentral Brann Øst (dekker Østfold og Follo) og Romerike 110-sentral. Øst 110-sentral dekker samme geografiske område som Øst politidistrikt.

Forbedret samhandling

- Samlokalisering er et viktig tiltak for å forbedre samhandlingen mellom nødetatene, og dermed beredskapen i Norge. Fordelene er godt samarbeid, informasjonsdeling og konkret håndtering av hendelser, sa politiets beredskapsdirektør Knut Smedsrud ved markeringen.

Øyekontakt

Samlokalisering medfører bedre samhandling, informasjonsdeling og håndtering av hendelser. Det er stilt krav om at det ved samlokalisering skal være øyekontakt mellom operatørene, mulighet for fysisk samhandling og at infomasjonssikkerheten ivaretas.

Felles kultur og kjennskap på tvers

Isolert sett, vil ikke den fysiske samlokaliseringen alene automatisk skape gevinster i form av en forbedret tjeneste. Men, samlokalisering skaper en mulighet til å igangsette systematiske aktiviteter for å fremme samvirke, forbedre informasjonsdeling og øke kvaliteten på felles hendelseshåndtering. En felles kultur, basert på økt kjennskap på tvers av fagmiljøer vil kunne fremme samvirke. Denne kulturen kan skapes innenfor rammen som samlokalisering gir.

Forstørr bilde Operasjonsleder Ronny Samuelsen orienterer justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara om arbeidet i operasjonssentralen.
perasjonsleder Ronny Samuelsen orienterer justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara om arbeidet i operasjonssentralen. Videre i bildet ses Øyvind Arntzen (daglig leder Øst 110-sentral), Knut Morten Johansen (statssekretær) og politimester Steven Hasseldal.
FotoØystein Stavdal Paulsen, politiet.

Forbedret nødmeldetjeneste

Arbeidet med samlokalisering av Øst 110-sentral og Øst politidistrikts operasjonssentral har pågått over flere år, og er et sentralt forbedringstiltak i nødmeldingstjenesten. Den overordnede målsetningen er å skape en bedre nødmeldingstjeneste for samfunnet, de nødstilte og de operative ressursene.