Foto smuglede matvarer
Smuglede matvarer
FotoA-krimsenteret Kristiansand

Kontrollene foregikk i Mandal, Kristiansand og Arendal og a-krimsenteret fikk bistand fra Toll og Mattilsynet.

- I alt ble det avdekket salg av ulovlige kjøttprodukter, brus, sigaretter og tobakk. På to av butikkene ble det funnet en betydelig mengde ulovlig kjøtt i frysediskene, klart for salg. Varene ble inndratt av Mattilsynet og Tollvesenet, sier Jan Kåre Eriksen, politiførstebetjent i Agder politidistrikt/ talsperson for a-krimsenteret.

Butikkene anmeldes av Tollvesenet.

A-krimsenteret er et samarbeid mellom politiet, NAV Kontroll, Skatt sør, Arbeidstilsynet, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder.

Spørsmål fra media kan rettes til politiførstebetjent i Agder politidistrikt, Jan Kåre Eriksen.

Han kan nås på telefonnummer 381 36 179/ 959 46 313.

FAKTA A-KRIMSENTER KRISTIANSAND

  • A-krimsenteret i Kristiansand ble åpnet i 2016, et tverretatlig samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidslivet i Agder.
  • Etatene som deltar i samarbeidet er Arbeidstilsynet, Skatt sør, Agder politidistrikt, NAV Kontroll, kemneren i Kristiansandsregionen og Interkommunal arbeidsgiverkontroll i Agder. Andre offentlige kontrolletater blir koblet på i enkeltsaker.

  • Målet med samarbeidet er å avdekke, forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet. Dette kan være brudd på arbeidsmiljøloven, svart økonomi, trygdesvindel, ulovlig arbeidskraft og utnyttelse av sårbare arbeidstakere.

Logo a-krimsenteret