0-visjons vei åpnet!
NRK sendte direkte fra åpningen
FotoUP

MC-forum Telemark har nå samarbeidet med MC-forum Vestfold for å få til en veistrekning som virkelig skal profilere seg på trafikksikkerhet.

Rundt 450 MC 'er var i går samlet på Vindfjellhytta til høytidelig åpning av veien. I strålende sommervær ble det en flott mc-tur for de mange deltakerne. Det var statssekretær i Samferdselsdepartementet Brage Baklien (FrP) som åpnet veien. I tillegg var det taler fra ass. UP-sjef Roar Skjelbred Larsen og avdelingsdirektør i SVV Tore Kaurin.

Statssekretæren understreket at dagens regjering var opptatt av trafikksikkerhet, og ønsket at flere skulle kjøre MC – ikke minst på grunn av mindre forurensing, færre køer og behov for færre parkeringsplasser

Ass- UP-sjef tok for seg politiets rolle i trafikksikkerhetsarbeidet, og tok for seg ulykkesutviklingen i Norge, med særlig vekt på motorsyklister. Samt viktigheten av å innse at man er sårbar og må ha full oppmerksomhet rundt kjøringen. Sammen med assisterende UP-sjef var også UP representert ved Olav Furre, Kjetil Midtkandal og Truls Krømke. Og det var mange som gjerne ville diskutere trafikk og MC med UP-folkene.

NRK sendte direkte fra åpningen, med bl.a. intervju av Larsen.

Avd.dir. Tore Kaurin vektla hvor viktig trafikksikkerhet var for SVV, og hvilket arbeidet de hadde gjort på denne strekningen for å få den sikrest mulig. Han understreket også at gode veier skulle åpne for at det kom til å bli tatt feilvurderinger fra trafikantenes side, men at gode veier og sidepartier skulle være "tilgivende" ovenfor slike feilvurderinger.

Mai måned, med mange fridager, er MC-måned nummer 1! Flott vær og tørre veier inviterer til hyggelige MC-turer. Men tiden vi nå er inne i er også høysesong for alvorlige trafikkulykker. Kjør etter forholdene, hold trafikkreglene og ta hensyn, er oppfordringen fra assisterende UP-sjef Roar Skjelbred Larsen.

UP og NMCU samarbeider
UP var også representert ved Kjetil, Truls og Olav fra D2.
FotoUP
Kart over 0-visjons strekningen