- Vi øker kapasiteten og vil være tilstede på sjøen, der folk er, i betydelig flere dager og timer denne sommeren, enn vi har vært de siste årene, sier leder av sjøtjenesten i Agder politidistrikt, Miriam Stausland.

Agder politidistrikt har en lang kyststrekning og høy trafikktetthet av fritidsfartøyer om sommeren.

- Politiets viktigste funksjon er å forebygge at det skal skje alvorlige ulykker med fritidsbåter. I tillegg skal vi skal slå ned på uønskt atferd og bidra til at sjøfarne og folk som bor og oppholder seg langs kysten opplever det som trygt, sier Stausland.

- Vårt hovedfokus vil være på promille, fartsovertredelser, uaktsom kjøring og lanterneføring. Det er disse faktorene som har det største skadepotensialet i forhold til alvorlige ulykker, sier Stausland.

Agder politidistrikt vil også denne sommeren ha også ha et tett samarbeid med Kystvakta om kontrollvirksomheten.

Spørsmål om sjøtjenesten i Agder politidistrikt kan rettes til leder av sjøtjenesten, Miriam Stausland, på telefonnummer 38 13 60 00.