Landets 12. operasjonssentral åpnet.
Tønsbergs ordfører, Petter Berg, H.M. Dronning Sonja, politimester Christine Fossen og assisterende fylkesmann Bernt Lasse Berggreen ved markeringen i Tønsberg.
FotoPolitiet/Hiorth-Lillefjære

Hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt er lagt til Tønsberg og i løpet av våren har politiet flyttet inn i et nytt bygg. I tillegg til operasjonssentral rommer politihuset flere felles funksjoner for distriktet. Blant annet administrasjon, Felles straffesaksinntak og Støttesenter for kriminalitetsutsatte. I tillegg er Buskerud, Vestfold og Telemark Statsadvokatembete flyttet inn.

Operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt er den siste i rekken av nye operasjonssentraler i Norge. Operasjonssentralen leder og koordinerer politiets operative virksomhet, og er bemannet døgnet rundt av ansatte med høy kompetanse. Dette er den siste av 12 nye operasjonssentraler som tas i bruk.

- Dette er en spesiell dag – vi markerer nå at hele Norge og alle 12 politidistrikter har fått på plass nye operasjonssentraler. Med større, sammenslåtte enheter, har politiet fått en fleksibilitet til å bedre håndtere ordinær drift og kriser samtidig, sa politidirektør Odd Reidar Humlegård på markeringen.

Han påpeker at dette gjør politiet i hele Norge bedre egnet til å håndtere kriser som oppstår og til å styre patruljene der de trengs mest for å gi rask hjelp til befolkningen og beskytte samfunnsinteresser.

- Vi har nå fått på plass en sentral som gjør oss bedre i stand til å løse oppdraget vårt i ett av landets største politidistrikter. I løpet av kort tid vil også brann sin 110-sentral flytte inn. Vi har allerede tatt med oss mange gode erfaringer fra våre fire gamle operasjonssentraler, innbefattet SAMLOK-samarbeidet i Drammen. Vi vil sammen med de øvrige operasjonssentraler i landet sørge for at beste praksis skal løfte samvirket mellom nødetatene ytterligere.

Markeringen ble gjennomført med nærmere 80 gjester på politihuset i Tønsberg med blant annet Riksadvokat, politidirektør, fylkesmenn og ordfører til stede.

Dronningen og gjestene fikk omvisning i det nye bygget og i den nye operasjonssentralen.

Fra den nye operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt.
H.M. Dronning Sonja viste stor interesse for politiets oppgaver da hun besøkte den nye operasjonssentralen i Sør-Øst politidistrikt,
FotoPolitiet/Hiorth-Lillefjøre
  • Nærpolitireform