Fv 435 vil bli stengt mellom Otta og Selsverket på grunn av jordras og høy vannføring. Rv 3 mellom Rena og Koppang er stengt på grunn av flom, trafikken vil bli ledet gjennom E6 noe som kan medføre økt belastning på E6.

Politiet er sammen med kommunens kriseledelse og følger situasjonen tett. HV05, Sivilforsvaret og Sanitetskvinnene vil bistå kommunen og politiet i arbeidet med å sikre infrastruktur, bygninger og verdier og redusere skader som følge av flom og jordskredfaren.

Generell oppfordring er at man husker å sikre og flytte verdier en måtte ha i nærheten av flomstore elver og bekker.