A-krim Stavanger møtte stortingspolitikere
Næringslivskontakt Fred Sherling i Sør-Vest politidistrikt var blant dem som holdt innlegg.
FotoJon Dagsland

Onsdag 2. mai 2018 ble det i Stavanger avholdt et møte mellom Arbeids- og sosialkomiteen og A-krim Stavanger. Næringslivskontakt Fred Sherling i Sør Vest politidistrikt deltok også.

Temaet var arbeidslivskriminalitet. Det var viktig og motiverende for A-krim Stavanger og Næringslivskontakt å få direkte dialog med komiteen og gi informasjon om muligheter og utfordringer i det forebyggende arbeidet mot organisert kriminalitet i arbeidslivet.

På agendaen var blant annet ny styringsmodell og informasjon om hvordan A-krim Stavanger jobber forebyggende mot kriminelle aktører. Politikerne hadde mange spørsmål, blant annet hvordan A-krim senteret opplevde utfordringene vedrørende deling av informasjon, hvordan regelverket var tilpasset det tverretatlige samarbeidet og om A-krim senteret hadde nok ressurser.

A-krimsenteret informerte om ny styringsmodell, at det jobbes med ny kunnskapsgruppe samt nye felles lokaler for A-krim Stavanger.

Inndragningsansvarlig, Brit Nilsen, informerte om mulighetene ved å inndra verdier fra kriminelle handlinger. Næringslivskontakten informerte om sin rolle og det forebyggende arbeidet, særlig mot de største bygg- og anleggsprosjektene.

A-krim Stavanger møtte politikere
A-krim Stavanger møtte Arbeids- og sosialkomiteen for å informere om innsatsen mot kriminalitet i arbeidslivet.