Ulykken skjedde mandag 14.mai kl 12.50 utenfor Elkjøp i Fagernesveien. Politiet jobber nå med å få klarlagt hendelsesforløpet og har derfor behov for å snakke med alle som kan ha sett ulykken, eller som kom til ulykkesstedet rett etter at ulykken fant sted. Politiet vet at det var flere vitner som var på stedet eller kom til stedet som de ikke har fått snakket med ennå, blant annet en buss som kom kjørende rett etter at ulykken hadde skjedd.

Har du sett ulykken eller kom til stedet rett etterpå ber politiet om at du tar kontakt på tlf 02800. Vi trenger å snakke med alle som kan ha opplysninger i denne saken for å få et best mulig bilde av hva som kan ha skjedd.