Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden og politioverbetjent Trond Blikstad møtte pressen på Hamar politihus.
Politiadvokat André Lillehovde van der Eynden og politioverbetjent Trond Blikstad møtte pressen på Hamar politihus.
FotoHanne Stine Kind/Politiet

Politiets teori om hendelsesforløpet

-Vår teori er at paret kom sammen til sin felles bopel den aktuelle kvelden. Kort tid senere blir Janne Jemtland skutt i hodet. Hun ble påført en dødelig skuddskade på gårdsplassen, sier politiadvokat André Lillehovde van der Eynden.

Etter dette mener politiet at den siktede fjerner bevis. Det samles snø med blod i på åstedet. Janne Jemtlands kropp og mobiltelefon tas med i et kjøretøy som siktede disponerte.

-Det er snø med blod i fra gårdsplassen politiet mener er opphavet til de to blodsporfunnene som gjøres nede i Brumunddal, i mer sentrale områder av Brumunddal, sier Lillehovde van der Eynden.

Senere blir Janne Jemtlands kropp kjørt ned til Eid bru i Våler kommune og hun blir senket ned i Glomma. Det er brukt vekt for å holde kroppen nede og til dette er det brukt et batteri.

Funn av våpen

Den 8. mai gjorde politiet funn av et våpen og et magasin i et skogsområde i Vangsåsen. Dette området er påvist av siktede tidligere. Politiet mener våpenet kan knyttes til handlingen.

Våpenet er nå hos Kripos for nærmere kriminaltekniske undersøkelser.

Politiet har hatt flere leteaksjoner for å finne våpenet og fant det nå som snøen ble borte.

Politiet mener mobiltelefonen til Janne Jemtland ble ødelagt i sentrale deler av Brumunddal. Det er der telefonen siste gang ble registrert og politiet mener det er siktede som ødela den. Mobiltelefonen er ikke funnet.

Avventer endelig obduksjonsrapport

Politiet har kun mottatt den foreløpige obduksjonsrapporten av Janne Jemtland. Inntil den endelige mottas vil ikke politiet kommentere dødsårsak eller andre omstendigheter rundt rapporten nærmere.

Pårørendearbeidet i politiet pågår fortsatt med pårørendekontakt. De pårørende ble varslet på forhånd om pressemøtet i dag.

Neste fase

Politiet regner med å levere saken til høyere påtalemyndighet før sommeren. Neste steg er at høyere påtalemyndighet vil vurdere tiltalespørsmålet.

Det er satt av tre uker til rettssaken i Hedmarken tingrett fra 12. november 2018.