- I Trøndelag mistenker politiet at mobile vinningskriminelle står bak tyveri av gps-utstyr fra flere anleggsmaskiner på ulike steder i løpet av mai. Vi har så langt ingen meldinger om slike tyverier i Troms i år, men ønsker likevel å minne om at slikt utstyr er utsatt for tyveri, sier politiinspektør Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Utstyret omfatter antenner, skjermer, kontrollenheter og festebraketter, som fjernes ved at dører brytes opp og ledninger klippes av. Utstyret kan beløpe seg til flere hundre tusen kroner pr. anleggsmaskin.

Tyveri av slikt utstyr er vanskelig å sikre seg helt mot. Erfaringsmessig kan det hjelpe å parkere anleggsmaskinene godt synlig, og demontere utstyr særlig i forbindelse med fridager og ferie.

  • Råd og forebygging
  • Tyveri og vinning