Røyken fra brannen er uforutsigbar, og vindretningen har dreid flere ganger i løpet av formiddagen. Det er også vanskelig å forutsi om brannen kan blusse opp igjen.

Den evakuering som ble startet ved 14-tiden kunne man imidlertid stanse, og det var ikke behov for beboere på Linnestadåsen til å forlate sine hjem. Imidlertid ber politiet beboere i området om å være beredt på å kunne evakuere i løpet av kvelden og natten hvis brannen påny kraftig skulle blusse opp.

Det vil være politi i nærområdet i løpet av hele natten, og beboere vil bli tatt hånd om hvis det skulle vise seg å være behov for å gjennomføre en evakuering.

Politiet oppfordrer publikum som bor i området til fortsatt å holde vinduer og dører lukket.