Inne i industribygget er det nå startet et arbeid med å hente ut masser av avfallet som har vært utsatt for brannen. Brannvesenet og politiet fryktet at det i forbindelse med dette arbeidet kunne oppstå kraftig røykutvikling med miljøskadelige gasser. Massene er nå såpass avkjølt at det nå ikke er fare for at det oppstår helsefarlig røyk.

Årsaken til at dette arbeidet har tatt noe tid, skyldes behovet for å sikre at deler av den brente bygningen ikke er til fare for mannskap som arbeider nær bygget.

Brannvesenet regner med at det vil pågå etterslukking gjennom hele natten. Parallelt med oppryddingsarbeidet jobber politiet med taktisk og teknisk etterforsking for om mulig finne årsak til brannen.

Det planlagte møtet med beboerne klokken 17.00 på Re Helsehus opprettholdes.