Konferansen arrangeres av Regionalt Ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging i samarbeid med Fylkesmennene i Hedmark og Oppland i tillegg til Statens Barnehus Hamar.

På konferansen får du:
- Nøkkelkunnskap blant annet om hva som anses som sunn, bekymringsfull eller skadelig seksuell atferd

- Undervisning i konkrete verktøy, inkludert stressmestringsverktøy

- Tips om hvordan ulike instanser skal forholde seg til informasjonen

- Hva kan gjøres ved bekymring?

 

Konferansen passer for alle som arbeider med barn og ungdom, for eksempel barneverntjenesten, BUP, PP-tjenesten, helsestasjoner, skoler, barnehager og politiet med flere.

Se program og meld deg på her.