Personer som møter opp på steder uten timebestilling bør fortrinnsvis velge en annen dag enn fredag 1. juni. Se oversikt over åpningstid for de enkelte passkontorer under hver enkelt lokasjon.

 

Nødpass

Det tekniske vedlikeholdet berører også utstedelse av nødpass herunder fra Sandefjord lufthavn - Torp.